GYŐR - PARKVÁROS (Tatai u.)

PARKVÁROS - ÉLHETŐ, ZÖLD VÁROSRÉSZ

A Tatai út- Alsókert utca között tervezett új lakónegyed kialakításának célja egy olyan komplex lakóterületfejlesztés, amelynek keretében a város déli kapujaként megjelenő, a környező városszövetbe integrálódó, nagyvárosias, korszerű beépítési elvek mentén szervezett lakónegyed jön létre, amely a lakó funkción túlmenően minden olyan intézményi és kereskedelmi-szolgáltató funkció elhelyezését is biztosítja, amely a területen letelepedők számára komfortos, a 21. századi követelményeknek megfelelő lakhatást biztosít. A fejlesztők elkötelezettek a fenntartható módon működő, környezetbarát településrész kialakulására.


A fejlesztés az Ipari park közelségében valósul meg, hangsúlyosan az ott dolgozókra fókuszálva, mivel jelentős igény mutatkozik a munkahelyekhez közeli lakhatási lehetőségekre.


A potenciális vevőközönség számára a tervezett lakónegyed biztosítja azt a lakóközeget, ahonnét a város közlekedési infrastruktúrájának további terhelése nélkül az Ipari parki munkahelyek megközelíthetők.


A fejlesztési terület mintegy 15 ha nagyságú, amelyen belül a 58.500 m2 hasznos lakásterületet kíván létrehozni a fejlesztő a hozzá kapcsolódó kereskedelmi-szolgáltató egységekkel, és a fejlesztést kiszolgáló komplex infrastruktúra megvalósításával. A tervezett új beépítésre szánt terület nagysága mintegy 5,8 ha.

Lényeges elemei a fejlesztésnek, hogy a tervezési területen belül jelentős nagyságú közterületi zöldfelületek kerülnek kialakításra, amelyek biztosítják az itt élők rekreációs igényeit, valamint hozzájárulnak a város ökológiai állapotának javításához.A fejlesztő az önkormányzat számára, intézményfejlesztés céljára átad egy területet, ahol kialakítható óvodai, bölcsődei ellátás. Így garantálható, hogy a családok a Parkvároson belül is el tudják helyezni az oktatási- nevelési intézményben a gyermekeket.


Győr városa, valamint a közvetlen városrész az alábbi előnyöket fogja élvezni a fejlesztés megvalósulása esetén:

 • A projekt keretében megvalósul egy mintegy 1,5+0,5 ha nagyságú közpark vízfelületekkel, amelynek területét a 8500 m2 véderdő területtel együtt a beruházó átadja a városnak.
 • A fejlesztés keretében kijelölésre kerül, és az önkormányzatnak átadásra kerül egy mintegy 8000 m2 nagyságú intézmények céljára fenntartott terület, melyen Győr Városa megvalósíthatja a szükséges oktatási, nevelési és egyéb, általa szükségesnek tartott intézményeket
 • A fejlesztés során megépítésre kerül kb. 37.500 m2 közút. Az Alsókert u – Tatai ú csomópontot a beruházó belámpázza ezzel is biztosságossá téve a közlekedést. Az egyenes irányú Ipari Parki forgalom áramlási biztonsága jelentősen nő. Beruházó megépíti Alsókert u városi gyűjtő út – Tatai u és Hecsei u közötti szakaszát a Hecsei u Alsókert u csomóponttal együtt.  Az új csomópont könnyen megvalósítható az eredetileg tervezett csomópont továbbfejlesztésével a Tatai út átépítéséhez  igazodva. A javasolt tervmódosítás kezeli a Tatai út északi oldalán épített új kétirányú kerékpárúthoz való csatlakoztatást is, így Parkváros és az Ipari Park kerékpáros kapcsolata biztosított.
 • A fejlesztő előreláthatólag 238db közterület parkolót valósít meg , így a teljes fejlesztési területen átlagosan lakásonként 2 parkoló fogja a zavartalan gépjármű elhelyezést ezáltal az élhető lakókörnyezetet biztosítani
 • A projekten belül megvalósuló közterületek úgy kerülnek megvalósításra a fejlesztő és Győr város között született megállapodásnak megfelelően, hogy a közterületi parkolás és a megfelelő zöldfelületek elhelyezhetők legyenek. A beruházó a teljes fejlesztési terület kb. 50%-n végez közcélú fejlesztést melyet teljes egészében Győr Város részére átad.
 • A projekten belül az épületek földszintjén jelentős nagyságú kereskedelmi-szolgáltató egységek tervezettek, amelyek szintén hozzájárulnak a terület önfenntartó működéséhez továbbá több mint 200  munkahelyet teremthetnek.
 • Jelen fejlesztés elhelyezkedésénél fogva elsősorban az ipari parkban dolgozó munkavállalók lakhatását kívánja megoldani, egy élhető, tágas, zöld hatást biztosítva.
 • Parkváros elhelyezkedésénél fogva hozzájárulhat Győr város túlterhelt úthálózatán belül a közlekedési hivatásforgalom diverzifikálásához, amely így kedvező hatással lehet a belterületi gyűjtőutak időszakos zsúfoltságának enyhítésében.
 • Parkváros épületei környezettudatos módon, megújuló energiaforrások maximális igénybevételével kerülnek kialakításra, a Parkváros  környezettudatos, modern és zöld egyensúly szellemében valósul meg.
 • Parkváros előnyeit nemcsak Parkváros lakói, hanem az Ipari park dolgozói is élvezhetik. Üzleteket, közintézményeket, szolgáltatási és sportolási lehetőséget kapnak az itt élők.
 • A tervezett fejlesztés jelentős hatással lehet Győr város gazdaságára, mivel a teljes fejlesztési volumen nagyságrendjénél fogva az építés éveiben jelentős építőipari tevékenységet generál, továbbá az itt letelepedő kereskedelmi-szolgáltató szektor a működés éveiben jelenthet új adóbevételt a város számár

A tervezett fejlesztés célja, hogy komplex szemléletű fejlesztési elképzelés által, fenntartható, innovatív és  attraktív lakókörnyezetet teremtsen.
A területen belül mintegy 2 ha közpark, védőerdő, közterületi és telken belüli zöldfelületek kerülnek kialakításra, vízfelületeket is magukba foglalva.

A fejlesztés a területen belül jelentős nagyságú (mintegy min. 4200 m2) kereskedelmi-szolgáltató funkció elhelyezését biztosítja, amely az ott élők, és a környező városrészek ellátását is szolgálja.

A fejlesztés önálló alközpontként tud funkcionálni Szabadhegy-Ipari park városrészek vonatkozásában.

Egy intenzív beépítésű korszerű városrész jön létre, amely gazdaságosan üzemeltethető, fenntartható módon működik.

A fejlesztés során az önkormányzati ingatlanvagyon gyarapszik egy potenciálisan intézményfejlesztés céljára fenntartott területtel.

A területen létesülő épületek fűtése / hűtése / melegvíz ellátása teljesen megújuló energiaforrások igénybevételével történik, energetikailag a legkorszerűbb rendszerekkel találkozhat az itt élő.

A településeken belül a zöldfelületek fejlesztése jelentős szerepet játszhat a várható klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak kivédésében. A város vízparttól távolabbi területein megnövekszik az igény a hűvös mikroklímát biztosítani képes zöldfelületekre, kisebb-nagyobb vízfelületekre (pl. szökőkutakra). Mindezt pedig olyan helyzetben kell majd biztosítani, ahol a víz várhatóan korlátozottabban lesz elérhető, az azzal való gazdálkodás feltételei megszigorodnak. A területen belül összesen mintegy 2 ha közpark terület kerül kialakításra vízfelületeket is magában foglalva, illetve a csapadékvíz helyben kerül felhasználásra.
Győr gyarapszik egy élhető, szerethető városrésszel! 

https://www.gyorparkvaros.hu/parkvaros