Szabadhegy múltja, jelene, jövője Egyesület image
Az egyesület célja:
Az Egyesület működése során törekszik Győr-Szabadhegy városrészének történelmét és hagyományait minél szélesebb körben történő megismertetésére, ahogyan alapítói céljaink is megfogalmazzák, szeretett városrészünk, értékeinek őrzését, gazdagítását kívánja elsősorban szolgálni.
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírási szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.

Az egyesület tevékenysége:
 • Kulturális örökség megóvása;
 • Ismeretterjesztés;
 • Kulturális programok szervezése, rendezése;
 • Tudományos ismeretterjesztő előadások, viták, beszélgetések, szervezése:
 • Kiállítások szervezése;
 • Közös programok szervezése más szervezetekkel, és más non-profit szervezetekkel;
 • A kulturális és természeti értékek megismertetése, védelme;
 • Az épített környezet megismertetése, védelme;
 • Szabadhegy helytörténetének kutatása, a fellelhető tárgyi emlékek megőrzése, fotók digitalizálása;
 • Elektronikus és nyomtatott folyóirat, honlap, periodikus kiadványok, jegyzetek publikálása;Partneri együttműködésre törekvés a város valamennyi intézményével;
 • Sírgondozás;
 • A fenti témakörökhöz kapcsolódóan könyvek, publikációk, programfüzetek, Győr és a környező vidéket népszerűsítő nyomdai anyagok szerkesztése és kiadása.
 • Karitatív jellegű támogatások végzése
 • Az egyesület által tartott rendezvényeken étel és ital árusítása, a rendezvényekre idegen értékesítők, vendéglátósok, mutatványosok, stb. meghívása.


*
*
*
*
*


Erre már válaszolt.

Ezt az űrlapot csak egyszer lehet benyújtani.