Szabadhegy utcái 1974


Források:




1. Arató utca

A Sági útból indul ki, és délnyugati irányban haladva a belterület határáig terjed. A bal oldalán általános iskolát és növényvédő állomást találunk. Ugyancsak a baloldalon - az utca végénél találjuk - azt a XVIII. századmásodik felében épült kétemeletes gabonaraktárt, amelynek környékén zajlott le 1809. június 13-14-én a császári hadsereg és a magyar nemesi felkelők vesztes csatája Napóleon seregeivel szemben. A délnyugat felől támadó francia csapatok megostromolták a gabonaraktárt és a téglafallal körülvett egykori majort. A magtár kőkeretes, vaslemezes ajtóval lezárható mintegy negyven ablakából stájer felkelők tüzeltek az ellenségre, de a túlerővel szemben elvéreztek.
1. Az utca jobb oldala kertes családi házakkal épült be.
Győr város tanácsa 1957-ben nevezte el Arató utcának.2. Története: Kismegyer utcája.
Jegyzet: 1 Jenéi F.-Koppány, i. m. 48. - 2 Győr Város Tanácsa 74/1957.

2. Aulich utca 

(Farkas Márton utca )- Aulich utca
A József Attila utca 41. sz. házánál kezdődik és északi irányban haladva egészen a Jaki útig terjed, a 35. és a 38. számú házakkal ér véget. Kiindulópontjától az utca erősen lejt. Építkezését eléggé zártsorú, előkertes családi házak jellemzik.
A város közgyűlése - eredeti nevének megváltoztatásával - 1948-ban nevezte el az utcát. Névadója Aulich Lajos (1792-1849) honvédtábornok, a szabadságharc utolsó magyar hadügyminisztere, az aradi vértanúk egyike volt.
Története: Szabadhegy utcája. Eredetileg Farkas Márton utca volt a neve. A város kisgyűlése 1932-ben nevezte el az utcát Farkas Mártonról, aki vagyonának nagy részét Szabadhegy közcéljaira adományozta.
Lengyel A., Pusztult falvak, eltűnt helynevek Győr megyében (1000-1711). Győr,
1944/91. 10 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 31/1939.


3. Auróra utca
Szabadhegy utcája. A József Attila utca jobb oldalából (4) a dombvonulat felé kiinduló első utca. Ez idő szerint még csak a jobb oldala épült be (20). A bal oldalán a megye legmodernebb gyógypedagógiai iskolája és annak területe húzódik.
Az addig névtelen utcát Győr város Tanácsa 1958-ban Auróra névvel jelölte meg.

Névadója az Auróra cirkáló, az orosz balti flotta hajója, amelynek legénysége nagy szerepet vitt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom eseményeiben.
Jegyzet: 1 GySmLtl Győr Város Tanácsa 11/1958.


4. Bajnok utca
Szabadhegy utcája. A Vörös Hadsereg útját (117) az Auróra utcával (20) köti össze. Közvetlenül a dombvonulat lábánál húzódik keleti irányban. Jelenleg azonban még nincs kiépítve.
Nevét 1958. április 18-án kapta.

Elnevezésének helytörténeti jelentősége nincsen.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 11/1958.


5. Balogh Ádám utca
Szabadhegy utcája. A Vörös Hadsereg útját (77) a Levendula utcával (30) köti össze. Egészen rövid, mindössze néhány házból áll csak. Ezek kertes családi házak.
A névtelen utcát 1960-ban nevezték el.

Névadója Balogh Ádám (?-1710) végvári vitéz, kuruc ezredes, majd brigadéros. Az ő emlékét őrzi a "Balogh Ádám nótája" c. kuruc dal is.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 61/1960.


6. Banai út 

A Fehérvári útból (99) indul ki keleti irányban és a belterület határáig terjed. Az út elején régi házakat és kisebb telepeket találunk. A kissé kanyargós útnak mindkét oldalán, a házak között még nagyobb kiterjedésű mezőgazdasági területek húzódnak.
Ma már nem lehet pontosan megállapítani, hogy nevét hivatalosan mikor kapta. Kétségtelen, hogy a város egyik legrégibb irányt jelző utcája. Nevét a város tanácsa 1969-ben védetté nyilvánította.

Jegyzet: 1 GySmLtl Győr Város Tanácsa 20/1969.

7. Bornemissza utca
A Fehérvári út és a Rozgonyi utca szögletében levő lakótelep egyik utcája. A Dobó utca végénél (15) indul ki északkeleti irányban, és egészen a Rövid utcáig (6) terjed. Csak bal oldala van, a jobb oldala nincs beépítve.
A város tanácsa 1958-ben nevezte el Bornemissza Gergelyről, a
XVI. században élt pécsi kovácsmester fiából lett végvári vitézről. Eger védelmében (1552) hadnagyként vett részt, és különösen tűzszerészi leleményességével tűnt ki.

Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 11/1958.

8. Dobó utca
A Fehérvári út és a Rozgonyi utca szögletében levő lakótelep egyik utcája. A Rozgonyi utca jobb oldalából (10) indul ki déli irányban, és egészen a Bornemissza utcáig (1) terjed. Építkezését régi stílusú, kertes családi házak jellemzik.
A város kisgyűlése 1933-ban Eger várának kapitányáról, Dobó Istvánról (kb. 1500-1572) nevezte el az utcát.

Szabadhegy utcája. Szabályozási tervén a fenti lakótelep 5. számú utcájaként szerepel.
Jegyzet: 1 GySmLtl Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 11/1933. - Győr város polgármestere 11 788/1932.


9. Fehérvári út
A Belváros érintésével Gyárvárosnak, Nádorvárosnak és Szabadhegynek egyik legjelentősebb útja. Mintegy a Vas Gereben utca folytatásaként a
Wilhelm Pieck utca elejénél kezdődik, és Szabadhegy belterületének határáig terjed. Ezen belül az út gyárvárosi szakaszát a Pálffy Miklós híd, a nádorvárosi szakaszt a Győr-szombathelyi vasútvonal, a szabadhegyi szakaszt a belterület határa zárja le. Az útnak mindkét oldalából utak és utcák indulnak ki.
Ma már nem lehet pontosan megállapítani, hogy nevét hivatalosan mikor kapta.
Története: A Fehérvári út középkori eredetű, már akkor is kezdete volt a Fehérvári országútnak. Nevét a város tanácsa 1969-ben védetté nyilvánította.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 20/1969
.

10. Fuvaros utca
A József Attila utcánál kezdődik (131), és északi irányban haladva egészen a Tárogató utcáig (49) terjed. Beépítését eléggé zártsorú, előkertes családi házak jellemzik. A város tanácsa 1953. január 20-án nevezte el az akkor névtelen utcát Fuvaros utcának.

Annak emlékét őrzi, hogy valamikor igen sok fuvaroscsalád élt Szabadhegyen.
Története: Szabadhegy rendezési tervén XII. számmal jelzett utcaként szerepelt. A város tanácsa az utca nevét 1969-ban védetté nyilvánította.
2
Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 4/1953. - 2 Uo. 20/1909.


11, Gábor Áron utca
Tüzér utca - Gábor Áron utca
A József Attila utca bal oldalából (25) indul ki északi irányban, és a Mozsár utcánál (9) ér véget. Az aránylag keskeny utca kanyargós. A bal oldala gyér beépítésű, a vége nem épült be. Eléggé zártsorú, családi házas beépítés jellemzi. A mai nevét 1948-ban kapta a város közgyűlésétől.

Névadója Gábor Áron (1810-1849) a forradalom és a szabadságharc erdélyi hőse. Az általa öntött ágyúkkal több ütközetben megverték a császári csapatokat.
Története: Szabadhegy utcája. Eredeti neve Tüzér utca volt, amelyre 1928ban nevezte el a város tanácsa.

Nevét valószínűleg az akkor még meglevő tüzérlaktanyáról kapta.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948. - 2 Uo. Győr Város Tanácsa 7075., 8681. és 8683/1928.


12. Gurdony utca
A József Attila utca jobb oldalából (98) indul ki déli irányban, és a dombvonulat felé haladva zsákutcát képez. Az utca bal oldala - a 3. számú háznál - keleti irányba fordul, a jobb oldala egészen a dombvonulat legfelső pontjáig, a szántóföldekig halad, innen visszafordul északi, majd keleti irányban.
Eredeti nevét mindmáig megtartotta.
Története: Szabadhegy egyik régi utcája, már a kerület legrégibb térképein is szerepel. A fentiek ellenére ma is eléggé rendezetlen. Nevét a város tanácsa 1969-ben védetté nyilvánította.

Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 20/1969.


13. Gyopár utca
A József Attila utcát délről északi irányban köti össze (151a) a Tárogató utcával. A rendezett utcát előkertes, eléggé zártsorú családi házak jellemzik.
Az addig névtelen utcát a város tanácsa 1953-ban nevezte el Gyopár utcának.

Története: Szabadhegy szabályozási tervén
XVI.
számmal szerepelt.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.

14. Gyöngyvirág utca
Szabadhegy utcája. Közel a Rózsák teréhez, a Koppány utcából (23) indul ki, és kissé északnyugati irányban haladva egészen a Mozsár utcáig (26) terjed. A Virág és a Gábor Áron utcákkal párhuzamos, míg a Lepke és a Rezeda utcák keresztezik. Építkezését eléggé zártsorú családi házak jellemzik.
Nevét 1962-ben kapta.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 5/1962.


15. Isaszeg utca
Tátra utca - Isaszeg utca
A József Attila utca jobb oldalából, az általános iskola mellett (58) indul ki a dombvonulat felé déli irányban, és a Kárpát utcáig (22) terjed. Beépítését eléggé zártsorú családi házak jellemzik.
Mai nevét 1948-ban kapta. A város közgyűlése nevezte el Isaszeg utcának.

Isaszeg Pest megyei község, az 1848-49-i szabadságharc tavaszi hadjárata egyik legfényesebb győzelmének színhelye. Ennek az emlékét őrzi.
Története: Az utca első neve Tátra utca volt. A város kisgyűlése nevezte el 1933 ban.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948. - 2 Uo. Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 11/1933.


16. Jáki laposi út
Szent János út - Jaki laposi út
Szabadhegy utcája. A Somogyi Imre utcánál (22) - szemben a Jaki út kezdetével - indul ki északkeleti irányban. Egészen a Török Ignác utcáig terjed. Csak a bal oldala épült be, míg a jobb oldala teljes hosszúságában mezőgazdasági terület. Az utca beépített részének jellemzője a mezőgazdasági jellegű épületek és házak. Az út vége felé azonban már modern családi házak épülnek, de a házak között még ma is igen sok helyen széles mezőgazdasági területeket és kerteket találunk.
Győr régi utcái közé tartozik. A nevét a Jaki laposi dűlőúttól kapta.
Története: A város közgyűlése az 1913. január 9-én hozott határozatával úgy döntött, hogy "A szabadhegyi Jáki laposi dűlőút az eddig már meghonosodott jelzés után Szent János út."

Azt viszont pontosan megállapítani nem tudjuk, hogy a Szent János útból mikor alakult ki és mikor kapta a nevét a mai Jáki laposi út. A város közgyűlése ugyanis 1948-ban a Szent János utca nevét Somogyi Imre névre változtatta.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 45/1913. - 2 Uo. 44/1948.


17. Jáki út 

A Somogyi Imre utcából indul ki (25) nyugati irányban. Egészen a Lepke utcáig terjed. Az útnak a beépítése még gyér: a bal oldalán csak néhány családi házat, a jobb oldalán egyetlen épületet sem találunk.
A Jaki út nevét a város közgyűlésétől 1913-ban kapta.

Története: Szabadhegy utcája. Nevét 1969-ben védetté nyilvánították.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 45/1913. - 2 Uo. 20/1969.


18. József Attila utca

Városra néző szer - Nádasdy Ferenc szer - József Attila utca
Szabadhegy és egyben az egész város leghosszabb utcája. A Régi Veszprémi út és a Vörös Hadsereg útja találkozásánál indul ki keleti irányban. Szabadhegy két főútvonalát, a Fehérvári utat (116) a Vörös Hadsereg útjával (105) köti össze. Az eléggé kanyargós út úgyszólván mindenütt követi a mellette húzódó dombvonulat irányvonalát. Észak felé több mint húsz, déli irányban közel tíz utca indul ki belőle. Beépítése eléggé változatos. Zártsorú lakóházak és kertes családi házak elég sűrűn váltják egymást. A mezőgazdasági jellegű, nagy udvaros épületek sem ritkák az utcában. Elején jobbról az egykori huszár-, majd tüzérlaktanya helyén épült fel a megye legmodernebb gyógypedagógiai iskolája. Római katolikus temploma 1903-ból való. Hossza 2322 m, burkolata aszfalt.
Győr város közgyűlése 1947-ben nevezte el József Attila utcának.

Névadója József Attila (1905-1937) forradalmi költő, a magyar lírának Petőfi és Ady mellett a legnagyobb alakja.
Története: A hosszú út első neve fekvéséből eredően Városra néző szer volt.

Ezt a nevét a város kisgyűlése 1934-ben a volt 9. Nádasdy-huszárezrednek, valamint Nádasdy Ferenc országbírónak, a Wesselényi-összeesküvés egyik résztvevőjének emlékére Nádasdy Ferenc szerre változtatta.

Mai nevét 1947 óta viseli.
Jegyzet: 1 GySmLrl Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 106/1947. - 2 Uo. Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 287/1934. - 3 Uo.


19. Kakashegy utca
A József Attila utca jobb oldalából (134) indul ki, és déli irányban haladva zsákutcát képez. A dombvonulat teljes magasságát a 26-29. számú házak között éri el. Egészen a szántóföldekig terjed, és jelenleg a 32-33. számú házakkal ér véget. Építkezését általában eléggé zártsorú, előkert nélküli régi házak jellemzik, de már néhány modern családi házat is találunk az utcában.
Eredeti nevét mindmáig megtartotta. Nevét az itt húzódó "Kakashegytől" kapta.
Története: Szabadhegy egyik legrégibb utcája, már egy 18. század elején kiadott térképen is szerepel. Nevét 1969-ben védetté nyilvánították.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 20/1969.


20. Kárpát utca
Szabadhegy utcája. A Templom utcát (17) a Pattantyús utcával (31) köti össze. A József Attila utcával párhuzamosan halad keleti irányban. Mindössze egy önálló épülete van az utcának, a víztorony, amelyet még a Rokkant Kertváros lakói részére építettek.
Nevét a város kisgyülésétől kapta 1933-ban.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 11/1933.


21. Kisdiófa utca
A József Attila utcát (93) a Zöld utcával köti össze. Kiindulópontjától északi irányban lankásan lejt az úttest. Az egész utca majdnem teljes egészében új
építésű.
Az addig névtelen utca 1963-ban kapta nevét a város tanácsától.

Története: Szabadhegy szabályozási tervén VII. számmal jelölték.Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.


22. Kopja utca
A Kopja utca a győr-szombathelyi vasútvonalhoz közel, a Pannónia utcánál kezdődik (29), és a Mozsár utcánál (22) ér véget. A Pannónia és a Traktoros utcák átszelik. Építkezését kertes családi házak jellemzik.
Nevét mint névtelen utca, 1953-ban kapta.

Története: Szabadhegy utcája, szabályozási tervében már szerepelt.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953


23. Koppány utca 

A Lovarda utcát  a Gábor Áron utcával (13) köti össze. A jobb oldalán a Rózsák tere húzódik. Északról a Virág és Gyöngyvirág utcák torkollnak bele. Építkezését kertes családi házak jellemzik.
Az 1953-ban kapott eredeti nevét mindmáig megtartotta.

Névadója Koppány, a magyar államalapítással szembeforduló, az elavult társadalmi rendszerhez ragaszkodó nemzetségfők egyike volt.
Története: Szabadhegy szabályozási tervén III. számmal jelölték.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.


24. Külső Veszprémi út
Veszprémi út - Külső Veszprémi út
Szabadhegy régi utcája. A Vörös Hadsereg útja jobb oldalából (190/c) - a terelő térkiképzésnél - indul ki déli irányban és a Győr-veszprémi vasútvonalig, illetve a belterület határáig terjed. Az út bal oldalán mindössze néhány házat találunk, a jobb oldala beépítetlen. Kiindulópontjánál kezdődik a Kismegyeri út.
A város tanácsa - korábbi nevének megváltoztatásával - nevezte el Külső Veszprémi útnak.
Története: Valamikor a Veszprémi úthoz tartozott, annak része volt, külön megjelölés nélkül.


25. Lepke utca 

Szabadhegy kelet-nyugati irányú utcája. A Vak Bottyán utcából indul ki (27) és a Levendula utcáig (35) terjed. Különösen az utca keleti része nincs még beépítve. Nagyobb kertekkel rendelkező családi házak jellemzik.
Az addig névtelen utcát a város tanácsa nevezte el Lepke utcának.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 32/1961.


26. Levendula utca
A Pannónia utca elején (4) kezdődik, és déli irányban haladva egészen a Koppány utcáig (1) terjed. Építkezését teljesen modern családi házak jellemzik, és néhány emeletes házat is találunk már az utcában.
Nevét az addig névtelen utca 1958-ban kapta.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 11/1958.


27. Lovarda utca
A József Attila utca bal oldalából indul ki (9), és északi irányban egészen a Koppány utca elejéig (2) terjed. Építését modern kertes családi házak jellemzik. Az utca jelenleg a 21. számú házzal ér véget.
A város tanácsa 1953-ban nevezte el Lovarda utcának.

Neve helytörténeti jelentőségű. A második világháború alatt elpusztult volt tüzér-, korábban lovassági laktanyában levő lovardának az emlékét őrzi.
Története: Szabadhegy szabályozási tervén
IV.
számmal jelölt utcaként szerepelt.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.

28. Mazsola utca
Szabadhegy utcája. A Vörös Hadsereg útját (83) keleti irányban a Levendula utcával (44) köti össze. Az eléggé laza beépítésű utcában modern családi házakat találunk.
Az addig névtelen utcát a város tanácsa 1964-ben nevezte el.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 56/1964.1


29. Móra Ferenc tér
Sztálin park - Móra Ferenc tér
A József Attila utca 79-87. számú házai között fekszik. Szabadhegy egyetlen szépen gondozott parkja. Az eléggé nagy kiterjedésű területen óvodát, kultúrházat, gyermekjátszóteret találunk. Ide helyezték el a szovjet hősi emlékművet is. A park keleti oldalán út húzódik, amely a Zöld utcát déli irányban a József Attila utcával (85) köti össze. A ma még csak egyetlen sorból álló út épületei egyemeletes társasházak.
Eredeti nevének megváltoztatásával 1961-ben nevezte el a város tanácsa Móra Ferenc térnek.

Névadója Móra Ferenc (1879-1934) író, újságíró, régész, a XX.
századi magyar prózairodalom egyéni hangú művelője.
Története: Eredetileg Sztálin park volt a neve.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 32/1961. - 2 Uo. 4/1953.


30. Mozsár utca
Szabadhegy kelet-nyugati irányú utcája. A Vak Bottyán utcát (43) a Levendula utcával (13) köti össze. A Vörös Hadsereg útja és a Levendula utca közötti kis szakasza még nem épült ki. A kiépült résznek ma még csak jobb oldala van, a bal oldalán házak nincsenek. A beépített jobb oldalát zártsorú, előkert nélküli családi házak jellemzik, hátul kis udvarral vagy kerttel.
A város tanácsa 1961-ben nevezte el az addig névtelen utcát Mozsár utcának.

Nevét valószínűleg a Szabadhegyen állomásozott tüzérosztály emlékével kapcsolatban kapta.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 32/1961.


31. Nyerges utca
A Tárogató utcából indul ki déli irányban és zsákutcát képez. Jelenleg gyalogút a József Attila utca 159. számig. Hossza 205 m. A város tanácsa a még be nem épített utat 1971-ben nevezte el Nyerges utcának.
1
Neve a valamikor itt állomásozott lovas- és tüzéralakulatokra emlékeztet.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 147/1971.


32. Ötház utca
A Zichy Ottó utca folytatásaként indul ki déli irányban és egészen a város belterületének határáig terjed. Csak bal oldala van. Az utcában levő 5 épület igen régi építésű kertes családi ház.
Eredeti nevét mindmáig megtartotta. Nevét azért kapta, mert az utca hosszú idő óta mindössze öt házból áll csak.
Története: Kismegyer legrégibb utcái közé tartozik.


33. Pajzs utca
A Páva utcából (36) indul ki, és az attól délre haladó Tárogató utcát érintve (55) a József Attila utcáig (139/a) terjed. Jelenleg gyalogút.
A város tanácsa, a még be nem épített utat, 1971-ben nevezte el Pajzs utcának.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 147/1971.


34.. Pannónia utca
Szabadhegy északkeleti irányú utcája. A Vörös Hadsereg útjánál (57) kezdődik és a Győr-szombathelyi vasútvonallal párhuzamosan haladva a Vak Bottyán utcáig (59) terjed. Építését előkertes és kertes családi házak jellemzik. Érdekessége az ikerrendszerű építkezés, amely házainak mintegy kétharmadát képezi. A város kisgyűlése nevezte el az akkor névtelen utcát Pannónia utcának.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 11/1933.


35. Pattantyús utca
Mátra utca - Pattantyús utca
A József Attila utca jobb oldalából (60) indul ki déli irányba a dombvonulat felé. Az Isaszeg és a Templom utcákkal párhuzamosan halad. Az eléggé keskeny utca építkezését zártsorúság jellemzi.
1948. március 25-én nevezte el a város közgyűlése Pattantyús utcának, a Mátra utca helyett.

Története: Szabadhegy szabályozási tervén XIX.
számmal szerepel, amelyet később, 1953-ban a város tanácsa ismét Pattantyús utca névvel jelölt meg.

A Mátra utca nevet a város kisgyűlésétől kapta 1933-ban.

Jegyzet: 1 GySmLrl Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948. - 2 Uo. Győr Város Tanácsa 4/1953. - 3 Uo. Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 11/1933.


36. Páva utca
Szabadhegy utcája. A Fehérvári út jobb oldalából (94) indul ki és kissé délnyugati irányban haladva a Venyige utcánál jelenleg zsákutcát képez. Az eléggé hosszú utcát egyedül a Török Ignác út szeli át. Beépítése szakaszos és az utca be nem épített részeiben mezőgazdasági jellegű földeket találunk.
A város tanácsa az addig névtelen utcát 1959-ben nevezte el Páva utcának.

Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 61/1959.


37. Petárda utca
Szabadhegy utcája. A Röppentyű utcából (15) indul ki kelet-nyugati irányban. Keleti részén az 1-11-ig és a 2-li2-ig terjedő része még nem épült be. Az utcának a nyugati vége a 15. számú háznál zsákutcát képez. A többi rész is gyér beépítésű, mindössze négy családi házat találunk benne.
A város tanácsa 1960-ban nevezte el Petárda utcának.

Nevét valószínűleg a Szabadhegyen állomásozott tüzérosztály emlékére kapta.
Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 61/1960.


38. Régi Veszprémi út
Veszprémi út - Régi Veszprémi út
A Vörös Hadsereg útja jobb oldalából a 164. számú háznál kezdődik és délnyugati irányban halad. Mindkét oldalának csak az eleje épült be egy-egy nagyobb kiterjedésű épülettömbbel. Bal oldalán a mezőgazdasági szakközépiskola kollégiuma, jobb oldalán az állategészségügyi intézet áll.
Valamikor ez volt a veszprémi országút, amelynek vonalát később megváltoztatták. 1969-ben védetté nyilvánított nevét is innen kapta.

Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 20/1969.


39. Rezeda utca
Szabadhegy utcája. A Vörös Hadsereg útja bal oldalából (91) indul ki és kissé északkeleti irányba fordulva jelenleg egészen a Levendula utcáig (58) terjed. A ma még be nem épített utcában mindössze néhány családi házat találunk.
A város tanácsa 1964-ben nevezte el az akkor még névtelen utcát Rezeda utcának.

Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 56/1964

40. Rozgonyi utca
A győr-szombathelyi vasútvonal mentén fekvő lakótelep egyik utcája. A Fehérvári út mindkét oldalán (47) fekszik, északkeleti irányú. Az út jobb oldalán zsákutcából indul ki és ezen a részén csak néhány házat találunk. Az utcának a Fehérvári út bal oldalán levő részét teljesen zártsorú, előkertes, régi építésű családi házak jellemzik.
Az utca lakóinak kérelmére a város polgármestere 1929-ben nevezte el Rozgonyi utcának.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város polgármestere

 8923/1929.

41.Rózsák tere

Szabadhegy tere. Északról a Koppány utca, délről a József Attila utca (13-15), keletről és nyugatról a Rózsák tere nevet viselő (2-8. és 9-15.), egyegy házsorból álló utcasor határolja. Jelenleg az egész tér gondozatlan.A város tanácsa 1953-ban nevezte el Rózsák terének, valószínűleg azért, mert a téren rózsaligetet szándékoznak létesíteni.1Története: Szabadhegy szabályozási tervénI.számú térnek jelöltékJegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.

42. Röppentyű utca
A József Attila utcát (51) a Jaki úttal köti össze (30). A kissé kanyargós utca előkertes családi házas beépítésű.
1953-ban nevezték el Röppentyű utcának.

Története: Szabadhegy utcája, szabályozási tervén

számú utcaként szerepelt.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.

43. Rövid utca

A Fehérvári út és a Rozgonyi utca szögletében levő lakótelep egyik utcája. A Széna utcánál (1) kezdődik. Zsákutca. A Szalma utcával keskeny gyalogút köti össze. Építkezését kertes családi házak jellemzik.
Nevét 1951-ben kapta, valószínűleg a jellegzetessége miatt.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 61/1991.

49. Sági utca

Kismegyer utcája. A Vörös Hadsereg útja folytatásaként indul ki, és délkeleti irányban haladva egészen a város belterületének határáig terjed. Az eléggé hosszú utca ma még laza beépítésű, de az út bal oldalán már emeletes családi házakat is találunk.Nevét 1957-ben kapta.1Története: Kismegyer rendezési tervénIX.számú utcaként szerepelt.Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 74/1957.

50. Salétrom utca
A József Attila utcát (125) - északi irányban - a Tárogató utcával (30) köti össze. Laza beépítésű kertes családi házak jellemzik.
Eredeti nevét mindmáig megtartotta. A város tanácsa a 4/1953. számú határozatával nevezte el Salétrom utcának.
Története: Szabadhegy szabályozási tervén
X.
számmal jelölték.

51. Sólyom utca
Kismegyer utcája. Az Arató utcából (7) indul ki délkeleti irányban, és egészen a város belterületének határáig terjed. A Mohi és a Mohács utcák keresztezik. Ma még laza beépítésű.
A város tanácsa, a névtelen utcát, 1957-ben nevezte el Sólyom utcának.

Története: Kismegyer szabályozási tervén
IV.
számú utcaként jelölték.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 74/1957.

52. Somogyi Imre utca
Szent János utca - Somogyi Imre utca.
A város két körzetének, Szabadhegynek és Nádorvárosnak az utcája. A József Attila utcából (71) indul ki a szabadhegyi része és egészen a győr-szombathelyi vasútvonalig, azon túl a Bacsó Béla útig a nádorvárosi része húzódik. Az utcának a vonala a Jaki útnál kissé megtörik, és ettől kezdve úgyszólván csak a jobb oldala épült be, míg a bal oldalán - néhány ház kivételével - rét terül el.
Eredeti nevének megváltoztatásával 1948-ban a város tanácsa Somogyi Imréről, az 1947-ben elhunyt falukutatóról és mezőgazdasági szakemberről nevezte el.

Története: Első neve, minden valószínűség szerint, Szent János utca volt 1948-ig.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948.

53. Szalma utca
Szabadhegy utcája, északkeleti irányú. A Dobó utcánál (5) kezdődik, a Rozgonyi és a Széna utcával párhuzamosan halad. Építkezését általában kertes családi házak jellemzik, de emeletes épületet is találunk benne.
Az addig névtelen utcát 1951-ben nevezték el, a valamikor ott levő szalmatelepről.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 61/1951.

54. Székely utca
A szombathelyi vasútvonal mentén a Pannónia utcával egy síkban halad, számozásuk azonban ellentétes irányú. A Somogyi Imre utcánál (71) kezdődik, és délnyugati irányban a Pannónia utcáig (61) terjed. Családiházas építkezés jellemzi, a házaknál azonban előkertek nincsenek.
Elnevezésének helytörténeti jelentősége nincsen. Nevét 1932-ben kapta a város kisgyűlésétől.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 6/1932.

55. Széna utca
A Fehérvári út és a Rozgonyi utca szögletében levő lakótelep egyik utcája. A Rövid utcából (1) indul ki, északkeleti irányú. Jelenleg zsákutca. Építkezését kertes családi házak jellemzik.
Az addig névtelen utcát 1951-ben nevezték el a valamikor ott levő szalma-, illetve szénatelepről.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 61/1951.

56. Szőlős utca
Az Arató utcából (5) indul ki és délkeleti irányban haladva egészen a Mohács utcáig (16) terjed. Az utca jobb oldalán általános iskola áll, míg a bal oldala kertes családi házakkal épült be. A vége felé - magas dombon - van a katolikus temető, amely a
XVIII.
században épült, romantikus stílusban megújított kápolnával. Ennek helyén a
XVII
-
XVIII.
században kis erőd állott, az ún. "Tarisznyavár", amely a győri vár előretolt állása volt. A vár pusztulásának idejét közelebbről nem lehet megállapítani, de valószínű, hogy a török háborúk idejére tehető.

A város tanácsa 1957-ben nevezte el az utcát.

Története: Kismegyer utcája, rendezési tervén
V.
számmal jelölték.
Jegyzet: 1 Lengyel A., i. m. - 2 GySmLr.l Győr Város Tanácsa 74/1957.

57. Tárogató utca
A Móra Ferenc térnél (14) kezdődik és keleti irányban egészen a Fehérvári útig (102) terjed, azonban itt ma még zsákutcát képez. Az utcának a Somogyi Imre utcáig tervezett szakaszát sem nyitották meg, illetve nem épült még be. Egyébként az egész utca gyér beépítésű, néhol egész szakaszok beépítetlenek. A kerület főútvonalával, a József Attila utcával, több utca köti össze.
Története: Szabadhegy utcája. Szabályozási tervén a
VI., VIII., XI., XIII., XV.
és
XVII.
számú utcaként volt feltüntetve. Nevét 1953-ban kapta.
1
Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 4/1953.

58. Tarsoly utca
A Tárogató utcából (58) indul ki és déli irányban haladva zsákutcát képez. Jelenleg gyalogút a József Attila utca 165-ös számig. Hossza 200 m. A város tanácsa a még be nem épített utat 1971-ben nevezte el.

Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 147/1971.

59. Templom utca
A József Attila utca jobb oldalából (56) indul ki déli irányban a dombvonulat felé. A bal oldalán a 29-es, a jobb oldalán a 34-es számú házaktól nincs beépítve. Az egész utca építkezését laza beépítés jellemzi. Az utca végén a szabadhegyi temetőt, vele szemben a tv-tornyot találjuk.
A római katolikus templom mellett húzódó utcát a város kisgyűlése 1933ban nevezte el Templom utcának.

Jegyzet: 1 GySmLrl Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 11/1933.

60. Török Ignác út
Kis út - Szent Anna út - Török Ignác út.
A József Attila utca bal oldalából (127) indul ki és északi, majd a Jaki laposon keresztül északnyugati irányban haladva egészen a szombathelyi vasútvonalig terjed. Az útból Nádorváros felé - vasútvonalon keresztül - átjáró vezet, ez azonban jelenleg nincs forgalomban. A ma még eléggé megtört vonalú út sem kialakítva, sem beépítve nincsen.
Nevét 1948-ban kapta.

Névadója Török Ignác (1795-1849) honvédtábornok, aradi vértanú; a szabadságharc kezdetén Komárom várának volt a parancsnoka.
Története: Eredetileg - a közhasználatban - Kis útnak hívták.

Első hivatalos neve Szent Anna út, amelyre a város közgyűlése 19-14-ben nevezte el.

Mai nevét 1948-ban kapta.
Jegyzet: 1 GySmLtl Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948'. - 2 Uo. 126/1914. - 3. Uo.

61. Traktoros utca
A Levendula utcánál kezdődik (5) és északkeleti irányban - a Pannónia utcával párhuzamosan haladva - a Vak Bottyán utcáig (51) terjed. Építkezését általában zártsorú, előkert nélküli családi házak jellemzik.
A város tanácsa 1951-ben nevezte el Traktoros utcának.
1
Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 61/1951.

62. Üj utca
A József Attila utca jobb oldalából (68) indul ki és déli irányban a dombvonulat felé haladva a belterület határáig terjed. Az utca kiindulópontjától egyenletesen emelkedik, és kb. a közepe táján eléri legmagasabb szintjét. Ezután egyenletes, majd dél felé lejt és egészen a szántóföldekig ér. Jelenleg a bal oldalán a 81-es, a jobb oldalán a 64-es számú házakkal végződik. Az előkertes családi házakkal beépített utcában a házak egymástól kb. egyenlő távolságra vannak.
Az addig névtelen utcát 1953-ban nevezték el Űj utcának.
1
Története: Szabadhegy utcája, amelynek szabályozási tervén
XX.
számú utcaként jelölték.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.

63. Üteg utca
Szabadhegy északi irányú utcája. A József Attila utcát (139) a Tárogató utcával (40) köti össze. Általában eléggé régi építésű előkertes családi házak jellemzik, de már modern épületeket is találunk az utcában.
1953~ban nevezték el Üteg utcának.
1
Annak emlékét őrzi, hogy a két világháború idején egy tüzérosztály állomásozott Szabadhegyen.
Története: A kerület szabályozási tervén
XIV.
számmal jelölték. Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.

64. Vak Bottyán utca
Vitéz utca - Vak Bottyán utca.
Szabadhegy északnyugati irányú utcája. A József Attila utcát (41) a Pannónia utcával (61) köti össze és egészen a szombathelyi vasútvonalig terjed. Beépítését általában zártsorú családi házak jellemzik, a házak mögött sok helyen nagyobb kertekkel.
Eredeti nevének megváltoztatásával 1948-ban nevezte el a város közgyűlése Vak Bottyán utcának.
1
Névadója Vak Bottyán (1643-1709) kuruc tábornok. Végvári vitézként a török elleni harcokban vesztette el egyik szemét.
Története: A város tanácsa 1928-ban nevezte el, az akkor még névtelen utcát, Vitéz utcának.
2
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948. - 2 Uo. Győr Város Tanácsa 7075, 8681 és 8683/1928.

65. Vándor utca
Szabadhegy egyik délről észak felé húzódó utcája, amely a József Attila utcát (171/a) a Tárogató utcával (64) köti össze. Bal oldalának a legnagyobb részén még kertek húzódnak, jobb oldala azonban kertes családi házakkal majdnem teljesen beépült.
Eredeti nevét mindmáig megtartotta. 1953-ban nevezték el.
1
Története : Szabadhegy szabályozási tervén
XVIII.
számmal jelölték.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 4/1953.

66. Varga Katalin utca
Katalin utca - Varga Katalin utca.
Szabadhegy észak-déli irányú utcája. A József Attila utca jobb oldalából (112) indul ki és déli irányban a dombvonulat felé haladva a város belterületének határáig terjed. Az utca szintje az elején eléggé egyenletes, majd erőteljesen emelkedik, és már a 19-20. számú házaknál a dombvonulat legnagyobb magasságát éri el. Egészen a szántóföldekig terjed: a bal oldalán a 49., a jobb oldalán a 44. számú házakig épült be. Előkertes, eléggé zártsorú családi házak jellemzik.A Varga Katalin utca nevet, eredeti nevének megváltoztatásával, 1948-ban kapta.
1
Névadója Varga Katalin (1802-1852) az Erdélyi Érchegység román bányászjobbágyainak magyar vezetője volt.
Története : Az utca első neve Katalin utca volt.
Jegyzet: 1 GySmLtl Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948.

67. Venyige utca
A József Attila utcát (115/a) északi irányban a Páva utcával (56) köti össze. Laza beépítésű családi házak jellemzik, nagy kiterjedésű kertekkel. A város tanácsa nevezte el Venyige utcának.
1
Története: Szabadhegy szabályozási tervén
IX.
számú útként jelölték. Jegyzet: 1 GySmLrl Győr Város Tanácsa 4/1953.

68. Virág utca
Szabadhegy utcája. A Rózsák tere közepe táján a Koppány utcából (13) indul ki északnyugati irányban és a Rezeda, valamint a Lepke utcákat keresztezve egészen a Mozsár (38) utcáig terjed. A széles utcában sok új építésű előkertes családi házat, köztük emeletes épületet is találunk.
Nevét alig néhány esztendeje, 1965-ben kapta a város tanácsától.
1
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 3/1965.

69. Vörös Hadsereg útja
Veszprémi út - Szent Imre herceg útja - Malom sor - Vörös Hadsereg útja.
A város egyik leghosszabb utcája. Két körzeten: Nádorvároson és Szabadhegyen húzódik keresztül, de a régi Kismegyer területét is érinti. Az út nádorvárosi szakasza a Bartók Béla utca folytatásaként (58) a Felszabadulás útjánál (42) kezdődik, és a győr-szombathelyi vasútvonal átjárójáig (114) terjed.
1
Itt kezdődik az út szabadhegyi szakasza és egészen a Sági utcáig (1) tart. Az útnak ezen a szakaszán balról hat utca, jobb oldalából két út: a Régi Veszprémi és a Külső Veszprémi út indul ki.
A város közgyűlése 1948i március 25-i htározatával nevezte el Vörös Hadsereg útjának.
2
Története: Az út eredeti neve Veszprémi út volt, amely a mai Felszabadulás útjánál (42) kezdődött és egészen az akkori Malom sorig terjedt. A város ezt az utat 1930-ban Szent Imre herceg útjának nevezte el,
3
1948-tól - a Malom sorral együtt - a Vörös Hadsereg útja nevet kapta.
Jegyzet: 1 A Vörös Hadsereg útja nádorvárosi részét lásd Tornaj
F.,
Győr utcái és terei (Arrabona, 1968) 260. - 2 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948. - 3 Uo. Győr város polgármesteri iratai 5143/1930.

70. Vörössipkás utca
Palóc utca - Vörössipkás utca.
Szabadhegynek délnyugati irányú utcája, amely a Somogyi Imre utcát (63) a Vak Bottyán utcával (53) köti össze. Építkezését előkertes családi házak jellemzik.
1948-ban nevezték el Vörössipkás utcának.
1
Elnevezésének helytörténeti jelentősége nincsen.
Története: Eredetileg Palóc utca volt, nevét 1932-ben kapta a város kisgyülésétől.
2
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 44/1948. - 2 Uo. Győr város kisgyűlési jegyzőkönyve 6/1932.

71. Zichy Ottó utca
Kutyaszorító utca - Zichy Ottó utca.
A József Attila utca jobb oldalából (20) indul ki a dombvonulat felé déli irányban, egészen az Ötház utcáig (1) terjed. A bal oldalából kiindulva a Templom utcával dűlőút köti össze. Építkezését egyszerű, régi építésű családi házak jellemzik.
Eredeti nevének megváltoztatásával 1893-ban kapta a mai nevét.
1
Névadója Zichy Ottó az 1848-1849-es szabadságharc idején a győri nemzetőrség parancsnoka, őrnagya volt.
Története: Eredeti neve Kutyaszorító utca volt, 1893-ig viselte. Nevét a szabadhegyi "külvárosi" lakosok kérelmére változtatták meg.
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr város közgyűlési jegyzőkönyve 235/1893. - Győr Város Tanácsa 61/1951.

72. Zöld utca
A Somogyi Imre utcánál (20) indul ki keleti irányban. A József Attila és a Tárogató utcával párhuzamosan halad. Csak jobb oldala van, bal oldala mezőgazdasági terület. Az utca beépített részén - a házak között - ma is széles kertek húzódnak. A Venyige utca 17-nél ér véget.
Az addig névtelen utcát 1964-ben nevezte el a város tanácsa Zöld utcának.
1
Jegyzet: 1 GySmL:l Győr Város Tanácsa 56/1964.



1991-ben új utcát nyitottak a Jereváni út folytatásaként.
A helybeli javaslatot, hogy Farkas Márton legyen az új utca névadója, nem fogadták el.
Szabadi utca lett.
Kép: Kisalföld, 1991. 09. 03.


Utcanevek mutatója
A mutatóban dőlt betűvel jelöltük az 1972. évi állapotnak megfelelő utcanevet. A mutató csak a topográfiailag kétségtelenül azonosítható utcaneveket tartalmazza.