Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Még egy épület, iskola, mely mellett megint nem mehetünk el szó nélkül. Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye szintén a szabadhegyi oktatás fontos részeJókedvűen, a másik ember iránt érzett empátiával éljük a dolgos hétköznapokat. Mindig szem előtt tartjuk, hogy "egyik-másik fa milyen girbe-gurba, mégis édes a gyümölcse". Pedagógiai munkánkban az egyéni bánásmód, a sérülés specifikus oktatás mellett a nevelés is kiemelt szerepet kap. melynek célja a sikeres társadalmi integráció elérése. A tanítás folyamatában az egyéni képességprofil figyelembevételével, a differenciált készség- és képességfejlesztés, kiscsoportos foglalkoztatás, speciális tanítási módszerek, terápiás gyógypedagógiai eljárások, kiegészítő gyógypedagógiai szolgáltatások alkalmazása valósul meg. 

Iskolánk története 

Radó Tibor a győri gyógypedagógiai iskoláztatás megalapítója, iskolánk első igazgatója. 1947-ben Győr város általános iskoláiban az értelmi fogyatékosokat kiválogatta a növendékek közül és az akkori tanfelügyelő kérésére javaslatot tett a létszámnak megfelelő osztály nyitására.

 1948 szeptemberében 6 osztályban 98 növendékkkel folyt a gyógypedagógiai oktatás A város különböző részeiben működő általános iskolákban nyilt meg egy-egy gyógypedagógiai osztály. Radó Tibor polihisztor módjára dolgozott a gyógypedagógia ügyéért, az elméleti alapok kidolgozása és a gyakorlati megvalósítás egyaránt szívügye volt:Az 1963-as esztendő fordulatot hozott a győri gyógypedagógia életében. Modern, új épületbe költözhetett az iskola, Szabadhegyen a József A. u. 4. szám alá, ahol 5 tanulócsoport 90 tanulóval és 10 nevelővel tevékenykedett korszerű körülmények között.Az új épület lehetővé tette, hogy a délutáni foglalkozásokon, a munkára nevelés keretében beinduljon a szőnyegszövés, mint a munkára felkészítés utolsó fázisa.1968-ban megindult az iskola belső szelekciós munkája a debilis(enyhe értelmi fogyatékos) és imbecillis (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek különválasztása. A kialakított két foglalkoztatós csoport kísérleti tantervvel kezdte meg munkáját. Radó Tibor felesége nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is igazi társa volt az egykori igazgatónak. Nem volt pedagógiai végzettsége, de a gyermekek iránti szeretete, a férje iránti tisztelete és a gyógypedagógia ügyéért való elhivatottsága nemcsak említésre méltó, hanem példaértékű az utókor számára. 

1972. januárjában sajnálatos esemény következett be: Radó Tibor 48 éves korában elhunyt.

 1987/88. tanévtől Speciális Szakiskolai osztállyal bővült az iskola profilja. 1990-ben autista gyermekeket fejlesztő csoport kezdte meg működését.Az 1997. év az intézmény életében sorsfordulót jelentett. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján megkapta az iskola a József Attila u. 56-58. szám alatti épületeket, ezzel egyidejűleg a város különböző pontjain lévő tagiskolák megszűntek.Új korszak kezdődött az intézmény életében. 50 év után hasonló élményt élhettünk át, mint amit 1947/48-ban Radó Tibor érezhetett, amikor az iskolát alapította.

(Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye honlapjáról.)